Warmińska-Friberg Ewa, Warunki prowadzenia apteki w świetle nowego rozporządzenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Warunki prowadzenia apteki w świetle nowego rozporządzenia

W dniu 3.12.2022 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, które zastąpiło dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 2002 r. Nowe rozporządzenie przede wszystkim uporządkowało, zaktualizowało i doprecyzowało dotychczasowe przepisy, zapewniając im jednocześnie zgodność z innymi regulacjami prawnymi. Rozszerzono zarazem jego stosowanie na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz surowce farmaceutyczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX