Gajo Agnieszka, Warunki otwierania i prowadzenia rachunków banków w systemie SORBNET2

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków banków w systemie SORBNET2

System SORBNET2 jest systemem płatności wysokokwotowych w złotych w Polsce obsługującym rachunki bankowe prowadzone w Narodowym Banku Polskim. Niniejszy komentarz jest kontynuacją cyklu publikacji poświęconych tematyce systemu SORBNET2. Komentarz opisuje kwestie związane z otwieraniem rachunku bieżącego w złotych dla banków w systemie SORBNET2, warunki jego prowadzenia i zamykania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX