Barszczewska Bożena, Warunki i tryb przyjmowania do szkół publicznych uczniów, obywateli polskich powracających z zagranicy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 22 listopada 2019 r.
Autor:

Warunki i tryb przyjmowania do szkół publicznych uczniów, obywateli polskich powracających z zagranicy

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu przyjmowania do polskich szkół uczniów, którzy wcześniej uczęszczali do szkoły za granicą. Opracowanie przedstawia prawny zakres przyjmowania do polskich szkół uczniów na podstawie dokumentów uzyskanych za granicą. Omówiono zasady przyjęcia do polskiej szkoły ucznia, który uczęszczał do szkoły za granicą oraz kompetencje dyrektorów szkół w zakresie przyjmowania takich uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W komentarzu w sposób przejrzysty wyjaśnione zostały regulacje prawa oświatowego dotyczące obywateli polskich, którzy po okresie nauki za granicą chcą kontynuować naukę w Polsce. Z uwagi na zakres przedstawianej problematyki artykuł polecany jest zwłaszcza dyrektorom szkół.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX