Twarowski Adam, Warunki i terminy pierwszej kwalifikacji placówek do Krajowej Sieci Onkologicznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Warunki i terminy pierwszej kwalifikacji placówek do Krajowej Sieci Onkologicznej

1.Wstęp

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej – dalej u.k.s.o. została uchwalona 9.03.2023 r., a zasadnicza część jej przepisów wchodzi w życie 20.04.2023 r. Stanowi ona realizację działań, wskazanych w ustawie z 26.04.2019 r. o Narodowej Strategii Onkologicznej oraz uchwale Nr 10 Rady Ministrów z 4.02.2020 r. w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pod nazwą: „Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030” – dalej uchwała RM.

Jednym z celów Narodowej Strategii Onkologicznej jest opracowanie i wdrożenie zmian organizacyjnych, które zapewnią chorym równy dostęp do koordynowanej i kompleksowej opieki zdrowotnej w obszarze onkologii. Natomiast w uchwale RM wskazano, że fundamentem reformy opieki onkologicznej w Polsce jest opracowanie koncepcji koordynowanej opieki nad pacjentem onkologicznym, a jednym z celów Strategii jest poprawa organizacji systemu opieki onkologicznej przez zapewnienie pacjentom dostępu do najwyższej jakości procesów diagnostyki i leczenia oraz kompleksowej opieki na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX