Warunki i sposób organizowania nauki religii w przedszkolach - OpenLEX

Lodziński Krzysztof, Warunki i sposób organizowania nauki religii w przedszkolach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Warunki i sposób organizowania nauki religii w przedszkolach

W komentarzu został omówiony sposób organizowania nauki religii w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, a także przez organy prowadzące przedszkola. Ponadto zostały przedstawione zasady zatrudniania oraz zadania i kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii. Czytelnik będzie mógł zapoznać się z obowiązkowym wymiarem godzin, jakie przeznacza się na te zajęcia oraz sposobem realizacji w przedszkolu treści wychowania etycznego. Komentarz przeznaczony jest dla organów prowadzących przedszkola, dyrektorów przedszkoli, nauczycieli i rodziców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX