Warunki i sposób organizowania nauki religii i etyki w szkołach - OpenLEX

Lodziński Krzysztof, Warunki i sposób organizowania nauki religii i etyki w szkołach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Warunki i sposób organizowania nauki religii i etyki w szkołach

W komentarzu został omówiony sposób organizowania nauki religii i etyki w szkołach publicznych i niepublicznych oraz przez organy prowadzące szkoły. Ponadto zostały przedstawione zasady zatrudniania oraz zadania i kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii i etyki. Czytelnik będzie mógł zapoznać się z obowiązkowym wymiarem godzin, jakie przeznacza się na ich realizację w szkolnym planie nauczania, a także, czy te zajęcia podlegają ocenie i czy wpływają na promocję ucznia do klasy programowo wyższej lub na ukończenie przez niego szkoły. Komentarz przeznaczony jest dla organów prowadzących, dyrektorów szkół publicznych i niepublicznych, nauczycieli, rodziców oraz uczniów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX