Warunki i harmonogram tworzenia rady pracowniczej - OpenLEX

Marciniak Jarosław, Warunki i harmonogram tworzenia rady pracowniczej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Warunki i harmonogram tworzenia rady pracowniczej

Rady pracownicze, jako forma partycypacji pracowników w zarządzaniu, mają funkcjonować samodzielnie i niezależnie, przede wszystkim w interesie samych zatrudnionych. W komentarzu przedstawiono tryb tworzenia rady pracowników ze szczególnym uwzględnieniem w niej roli pracodawcy. Omówiono podmioty zobowiązane do powoływania rad pracowniczych, a także problematykę ograniczania znaczenia związków zawodowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?