Rycak Magdalena, Warunki dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Warunki dopuszczalności pracy w godzinach nadliczbowych

Komentarz dotyczy pracy w godzinach nadliczbowych, przesłanek jej dopuszczalności i granic. Obowiązujące pracownika normy czasu pracy to ustalony dla pracownika maksymalny czas pozostawania do dyspozycji pracodawcy na dobę lub średnio na tydzień w danym okresie rozliczeniowym. Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalne tylko w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii oraz szczególnych potrzeb pracodawcy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX