Culepa Michał, Wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 lipca 2021 r.
Autor:

Wartościowanie stanowisk pracy w służbie cywilnej

Obowiązkowe wartościowanie stanowisk w służbie cywilnej ma na celu stworzenie efektywnego systemu hierarchii stanowisk urzędniczych i powiązanej z nim siatki płac, zapewniającej prawidłowe wynagradzanie członków korpusu służby cywilnej. Wartościowanie stanowisk rozpoczynają dyrektorzy generalni lub kierownicy urzędów zatwierdzając opisy stanowisk i powołując zespoły wartościujące, a kończą wspomniane zespoły ustalając konkretne wartości punktowe poszczególnych stanowisk pracy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX