Habryn-Chojnacka Ewa, Wartość przedmiotu sporu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wartość przedmiotu sporu

Komentarz przedstawia zagadnienie wartości przedmiotu sporu jako podstawy do ustalenia właściwości rzeczowej sądu. Autorka przedstawia szczegółowe zasady ustalania tej wartości, i to zarówno w oparciu o obowiązujące przepisy, jak i zasady ustalone w orzecznictwie. Ponadto komentarz opisuje przypadki, w których niewskazanie tej wartości stanowi brak formalny, oraz sytuacje, gdy nie jest to konieczne. Komentarz zawiera rozważania na temat wartości przedmiotu zaskarżenia i obowiązku jej oznaczania przez strony skarżące, a także omawia zagadnienie sprawdzenia wartości przedmiotu sporu przez sąd.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX