Biedacha Andrzej, Wartość początkowa budowli

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wartość początkowa budowli

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wartość budowli, stanowiąca podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości, może być równa albo wartości początkowej wyliczonej dla potrzeb amortyzacji albo wartości rynkowej tej budowli.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX