Rączka Magdalena, Warsztaty terapii zajęciowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Warsztaty terapii zajęciowej

Komentarz omawia zasady organizowania i prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowo przedstawiono w nim koszty działalności warsztatów mogących być zrefundowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz kwoty dofinansowań przez PFRON kosztów uczestnictwa w warsztacie osób niepełnosprawnych. W komentarzu szczególnie uwypuklono niezarobkowy charakter działalności warsztatu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX