Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Warstwa elektroniczna dowodu osobistego

Istotną barierą w rozwoju społeczeństwa informacyjnego i związanych z nim e-usług świadczonych przez administrację publiczną jest niedostateczne wykorzystywanie dostępnych narzędzi informatycznych zapewniających uwierzytelnienie osoby w komunikacji elektronicznej oraz umożliwiające złożenie podpisu elektronicznego. Wprowadzone w ustawie z 6.08.2010 r. o dowodach osobistych, dalej u.d.o., rozwiązania związane z funkcjonalnościami warstwy elektronicznej dowodu osobistego mają poprzez łatwość i prostotę korzystania upowszechnić stosowanie form elektronicznych w kontaktach nie tylko z administracją publiczną, ale także z innymi podmiotami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?