Kulińska Karolina, Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Waloryzacja wynagrodzenia podwykonawcy umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Aktualna sytuacja rynkowa związana zarówno z konfliktem zbrojnym, galopującą inflacją oraz trudnymi warunkami gospodarczymi znacząco wpłynęła także na rynek zamówień publicznych. Wykonawcy na potęgę składają wnioski o waloryzację wynagrodzenia umownego, a zamawiający stoją przed koniecznością analizy i ustosunkowania się do nich w sposób zgodny z przepisami, ale i proporcjonalny do każdorazowej sytuacji stron umowy w sprawie zamówienia publicznego. Autorka komentarza omawia zagadnienie waloryzacji wynagrodzenia z perspektywy podwykonawcy, któremu wykonawca powierzył wykonanie części zakresu zamówienia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX