Martyniuk-Placha Joanna, Waloryzacja wynagrodzeń wykonawców w świetle specustawy waloryzacyjnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Waloryzacja wynagrodzeń wykonawców w świetle specustawy waloryzacyjnej

W komentarzu omówiono zagadnienie waloryzacji wynagrodzeń wykonawców i wyłączeń stosowania Prawa zamówień publicznych w świetle ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX