Lutomski Jędrzej, Waloryzacja umowna w oparciu o klauzule waloryzacyjne zawarte w treści umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Waloryzacja umowna w oparciu o klauzule waloryzacyjne zawarte w treści umowy o udzielenie zamówienia publicznego

Komentarz dotyczy zagadnień związanych z klauzulami waloryzacyjnymi zawartymi w umowach w sprawie zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych - dalej p.z.p.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX