Wyrwińska Karolina, Walne zgromadzenie banku spółdzielczego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Walne zgromadzenie banku spółdzielczego

Jednym z organów banku spółdzielczego jest walne zgromadzenie. Jednakże, zgodnie z prawem spółdzielczym, w statucie banku spółdzielczego można postanowić, że jeżeli ilość członków przekroczy liczbę w nim określoną, walne zgromadzenie zostaje zastąpione przez zebranie przedstawicieli. W takim wypadku statut powinien określać zasady ustalania liczby przedstawicieli i ich wyboru oraz czas trwania przedstawicielstwa. Zebranie przedstawicieli można powołać również od razu przy zakładaniu i rejestracji banku spółdzielczego, bez potrzeby zamieszczania w statucie tego przepisu. Praktyka funkcjonowania banków spółdzielczych wskazuje, że korzystają one z powyższych możliwości. Zebranie przedstawicieli, jeżeli zostanie powołane, stanowi organ równoprawny z walnym zgromadzeniem, co oznacza, że ich uchwały mają taką samą moc i znaczenie. Wybór przedstawicieli na zebranie przedstawicieli należy do kompetencji zebrań grup członkowskich.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX