Urban-Theocharakis Małgorzata, Wakacje kredytowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Wakacje kredytowe

Określenie „wakacje kredytowe” pojawiło się i upowszechniło w okresie pandemii COVID-19. Mianem tym zaczęto określać przywilej kredytobiorcy pozwalający mu na wnioskowanie o odroczenie płatności rat kapitałowo-odsetkowych. Na mocy przepisów zawartych w czwartej odsłonie tarczy antykryzysowej banki zostały zobligowane do akceptacji wszystkich wniosków kredytobiorców konsumentów spełniających warunki określone w przepisach prawa. Również przyjęte w lipcu tego roku tzw. rządowe wakacje kredytowe wprowadziły dla banków obowiązek akceptacji wniosku konsumenta. Przyjmowanie tego typu rozwiązań stanowi bez wątpienia krok kontrowersyjny, pomimo że w swoim założeniu ma wspomóc kredytobiorców w dobie kryzysu. Celem niniejszej publikacji jest więc przedstawienie zawartych w obowiązujących przepisach prawa podstaw i założeń instytucji „wakacji kredytowych”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX