Wakacje kredytowe - OpenLEX

Urban-Theocharakis Małgorzata, Wakacje kredytowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Wakacje kredytowe

Określenie „wakacje kredytowe” paradoksalnie pojawiło i upowszechniło się w okresie pandemii COVID-19. Mianem tym zaczęto określać przywilej kredytobiorcy pozwalający mu na wnioskowanie o możliwość odroczenia płatności rat kapitałowo-odsetkowych. Początkowo uzyskanie tego przywileju było uzależnione od woli banku, czyli kredytodawcy. Jednak kolejna, czwarta odsłona tarczy antykryzysowej wprowadziła rozwiązanie znacznie bardziej definitywne. Przyjęte regulacje zobowiązują banki do akceptacji wszystkich wniosków kredytobiorców – konsumentów spełniających warunki określone w przepisach prawa. Przyjęcie takiego rozwiązania jest bez wątpienia krokiem kontrowersyjnym, choć mającym wspomóc kredytobiorców w dobie kryzysu. Celem niniejszej publikacji jest więc: przedstawienie podstaw i założeń najnowszej instytucji „wakacji kredytowych” zawartych w tarczy 4.0 oraz wskazanie niektórych jej wad i nieścisłości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?