Karkoszka Piotr, Wady w robotach budowlanych zamawianych zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, cz. II

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor:

Wady w robotach budowlanych zamawianych zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych, cz. II

W komentarzu zaproponowano nowe podejście do wad w robotach budowlanych po nowelizacji kodeksu cywilnego, wprowadzonej ustawą o prawach konsumenta, nowelizacji prawa budowlanego wprowadzonej ustawą o charakterystyce energetycznej budynków oraz po zmianie niektórych przepisów techniczno-budowlanych implementujących przepisy unijne o energooszczędności. Jest to część druga opracowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX