Używanie sprzętu firmowego przez pracowników - OpenLEX

Tomaszewska Barbara, Używanie sprzętu firmowego przez pracowników

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Używanie sprzętu firmowego przez pracowników

Pracodawca ma obowiązek zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków i sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, a także dostarczać narzędzia, urządzenia i inny sprzęt do wykonywania tej pracy niezbędny. Pracownik ma obowiązek dbać o sprzęt firmowy, użytkować go do realizacji obowiązków służbowych zgodnie z zaleceniami pracodawcy, stosując zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownik, który wykorzystuje sprzęt firmowy, ponosi z tego tytułu odpowiedzialność materialną. Zasady tej odpowiedzialności zostały omówione w komentarzu.

W praktyce kadrowej zdarza się, że przekazane pracownikowi do użytku narzędzia i sprzęt firmowy są bez zgody pracodawcy wykorzystywane do celów prywatnych pracownika. W komentarzu omówiono, jakie w takich przypadkach przysługują pracodawcy prawa oraz jaka z tego tytułu jest odpowiedzialność pracowników.

Zakończenie to odpowiedź na pytanie, czy nieodpłatne świadczenie, jakie uzyskuje pracownik, który wykorzystuje sprzęt firmowy do celów prywatnych, stanowi dla pracownika przychód, który będzie oskładkowany i opodatkowany.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX