Użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz lasy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - OpenLEX

Borszowski Paweł, Użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz lasy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 grudnia 2015 r.
Autor:

Użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz lasy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

Problem "rozgraniczenia" przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości oraz w podatku rolnym i w podatku leśnym stanowi jedno z istotniejszych zagadnień w obszarze funkcjonowania podatków lokalnych. Ustawodawca w tym zakresie użył sformułowania o charakterze określenia nieostrego, co w praktyce podatkowej może powodować wątpliwości zważywszy na to, iż objęcie podatkiem od nieruchomości w stosunku do podatku rolnego i podatku leśnego wiąże się ze znacznie wyższym obciążeniem podatkowym. Niniejsze opracowanie w sposób szczegółowy poddaje analizie orzecznictwo podatkowe dotyczące tego określenia, tj. sformułowania wskazującego na użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz lasy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX