Uzyskiwanie przychodów przez emerytów i rencistów - prawa i obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych - OpenLEX

Kowalski Radosław, Uzyskiwanie przychodów przez emerytów i rencistów - prawa i obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 17 września 2021 r.
Autor:

Uzyskiwanie przychodów przez emerytów i rencistów - prawa i obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych

W komentarzu tym, omówione zostały prawa i obowiązki emerytów i rencistów oraz ich pracodawców i zleceniodawców w przypadku gdy osoby z ustalonym prawem do renty lub emerytury osiągają przychody ze stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej – zlecenia, oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX