Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Uzyskiwanie przychodów przez emerytów i rencistów - prawa i obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych

W komentarzu tym, omówione zostały prawa i obowiązki emerytów i rencistów oraz ich pracodawców i zleceniodawców w przypadku gdy osoby z ustalonym prawem do renty lub emerytury osiągają przychody ze stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej – zlecenia, oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?