Kudła Jacek, Użycie przez Policję właściwego rodzaju kajdanek w związku z zatrzymaniem osoby

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Użycie przez Policję właściwego rodzaju kajdanek w związku z zatrzymaniem osoby

Komentarz dotyczy określenia zakresu dopuszczalności użycia kajdanek przez uprawnionego. Ułatwia on znacznie dokonanie oceny zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania, w tym proporcjonalności stosowania środka przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek. Zawiera wybrane aspekty taktyki i technik użycia kajdanek przez podmioty uprawnione oraz odpowiednie wzory dokumentów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX