Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Uzupełnianie dokumentów przez wykonawców i uznawanie doświadczenia zdobytego w ramach konsorcjum (wyrok TS ws. Esaprojekt)

Komentarz dotyczy zasad uzupełniania dokumentów potwierdzających sytuację podmiotową wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne oraz uznawania doświadczenia zdobytego w ramach konsorcjum przy powoływaniu się na spełnianie warunków udziału w postępowania w zakresie doświadczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień publicznych w kontekście nadanym tym regulacjom przez wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 4.05.2017 r., C-387/14, Esaprojekt.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?