Uznawanie kwalifikacji farmaceutów w Unii Europejskiej - OpenLEX

Kondrat Mariusz, Uznawanie kwalifikacji farmaceutów w Unii Europejskiej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 9 grudnia 2021 r.
Autor:

Uznawanie kwalifikacji farmaceutów w Unii Europejskiej

Artykuł poświęcony jest zasadom uznawania kwalifikacji farmaceutów w państwach Unii Europejskiej. Przedstawiono w szczególności przepisy wspólnotowe dotyczące zdobywania i uznawania kwalifikacji farmaceutów (minimalne wymogi dotyczące wykształcenia, zakres podstawowych czynności, które farmaceuta może wykonywać bez względu na miejsce świadczenia usług, tytuły dyplomów, świadectw i innych dokumentów uważanych za równoważne).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX