Uzgodnienie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej - OpenLEX

Mazurkiewicz Jakub, Uzgodnienie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Uzgodnienie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

W dniu 15 grudnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej – dalej r.u.p. Treść tego rozporządzenia nie tylko porządkuje pod względem techniczno–legislacyjnym dotychczasowe przepisy dotyczące uzgodnień przeciwpożarowych, ale również wprowadza szereg nowych pojęć i mechanizmów istotnych z punktu widzenia problematyki związanej z uzgadnianiem projektów pod względem przeciwpożarowym. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na treść i charakter najbardziej doniosłych zmian wprowadzonych przez nowe rozporządzenie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX