Uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków - OpenLEX

Bursztynowicz Michał, Uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków

Uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zabytków pojawiają się w momencie, gdy zamierzamy wykonać prace przy obiekcie budowlanym lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków bądź ujętym w gminnej ewidencji zabytków. Wtedy przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, konieczne będzie albo uzyskanie pozwolenia konserwatora zabytków na realizację planowanej inwestycji, albo uzgodnienie z nim planowanych przez nas rozwiązań projektowych. Z komentarza dowiesz się jak krok po kroku uzyskać takie uzgodnienie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX