Bursztynowicz Michał, Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Konieczność koordynacji usytuowania sieci uzbrojenia terenu pojawia się, co do zasady, gdy sieć ta ma się znajdować na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich. W komentarzu omówiono wyjątki od tej reguły a także szczegółowo wyjaśniono sam proces koordynacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX