Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy

Celem komentarza jest przedstawienie kluczowych problemów i błędów organów administracji publicznej występujących przy okazji uzgadniania projektu decyzji o warunkach zabudowy. W opracowaniu scharakteryzowano zarówno błędy proceduralne popełniane przez organy gminy, jak i właściwość organów uzgadniających w niektórych sprawach. Szczególną uwagę zwrócono na zakres możliwych uzgodnień dokonywanych w sytuacji objęcia danego terenu inwestycji formami ochrony przyrody.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?