Nowak Maciej Jacek, Uzgadnianie decyzji lokalizacyjnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Uzgadnianie decyzji lokalizacyjnych

W publikacji przedstawiono problemy prawne związane z uzgadnianiem projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz określono, jakie kluczowe problemy będą przy tej okazji występowały i jaki powinien być szczegółowy zakres kompetencji organów uzgadniających. Szczególny akcent położono na najbardziej problematyczne uzgadnianie projektów decyzji lokalizacyjnych przez organy ochrony środowiska. Zweryfikowano również, co oznacza, że inwestycja celu publicznego ma znaczenie lokalne (gminne). W niniejszym artykule przedstawiono także konkretny stan faktyczny, którego ocena z punktu widzenia formalnoprawnego wywołuje poważne problemy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX