Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Uzasadniona obawa niewykonania zobowiązań podatkowych jako przesłanka zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych - omówienie orzecznictwa

W niniejszej linii orzeczniczej autor dokonuje szczegółowej analizy przesłanki warunkującej zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego uregulowanej w przepisie art. 33 § 1 ordynacji podatkowej. Ustawodawca wprowadza typowy środek techniki prawodawczej w postaci określenia nieostrego, co dla praktyki podatkowej, a szczególnie dla orzecznictwa podatkowego, stanowi swoiste wyzwanie. Rolą tego orzecznictwa w zakresie określeń nieostrych jest bowiem wskazywanie właściwego kierunku ich stosowania, a tym samym ustalanie stopnia elastyczności tekstu aktu prawnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?