Biała Monika, Uzasadnianie orzeczeń po nowelizacji kpc - zagadnienia praktyczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Uzasadnianie orzeczeń po nowelizacji kpc - zagadnienia praktyczne

Nowelizacja ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. – ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – określana jest jako największa od kilku lat reforma procedury cywilnej, która wprowadziła liczne zmiany w zakresie uzasadniania orzeczeń. Z nowymi regulacjami wiążą się jednak wątpliwości, jak stosować je w praktyce.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX