Uwłaszczenie na nowych warunkach - OpenLEX

Fiktus Paweł, Uwłaszczenie na nowych warunkach

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Uwłaszczenie na nowych warunkach

Znowelizowano ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. Najważniejsza zmiana dotyczy możliwości przekształcenia gruntów zabudowanych budynkami mieszkaniowymi, na których znajdują się także inne niż mieszkalne obiekty, niezwiązane z nieruchomością, np. odrębnie stojący warsztat lub sklep. Do tej pory uwłaszczenie mieszkaniówki było możliwe wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami tylko wtedy, gdy pozwalały one „na prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych”. Teraz na nieruchomości będą mogły stać także inne budynki, w tym również wymienione wyżej, o ile ich łączna powierzchnia użytkowa nie przekroczy 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków położonych na tych gruntach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX