Piotrowski Ryszard, Uwagi o niezgodności z Konstytucją RP ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Uwagi o niezgodności z Konstytucją RP ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022

Uwagi o niezgodności z Konstytucją RP ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022

1. Ustawa z 14.04.2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 – dalej u.PK – tworzy organ administracji publicznej do piętnowania osób arbitralnie przez ten organ wskazanych za zachowania kwalifikowane przez ten organ jako negatywne. Rozwiązania skonstruowane przez ustawodawcę naruszają podstawowe zasady demokratycznego państwa prawnego, kreując mechanizm retroaktywnego represjonowania zachowań zgodnych z prawem, które ustawodawca dyskwalifikuje ze względu na zmianę sytuacji międzynarodowej.

Zmiana sytuacji międzynarodowej, wywołana czynnikami nieprzewidzianymi i niezależnymi od państwa, nie może prowadzić do osłabienia jego instytucji i obniżenia ich wiarygodności wskutek zastosowania nowych standardów, wynikających z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX