Jerzy Janusz, Utworzenie parku krajobrazowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Utworzenie parku krajobrazowego

Komentarz omawia utworzenie parku krajobrazowego, w tym m.in. właściwość organu, przesłanki utworzenia i charakter prawny łączenia parków krajobrazowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX