Jerzy Janusz, Utworzenie lub powiększenie obszaru parku narodowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Utworzenie lub powiększenie obszaru parku narodowego

Komentarz omawia zasady utworzenia lub powiększenia obszaru parku narodowego. Zagadnienie to jest szczególnie istotne ze względu na to, że ta forma ochrony przyrody ma duży wpływ na gospodarkę nieruchomościami znajdującymi się na ich terenie. W komentarzu omówiono środki prawne, w drodze których można pozyskać nieruchomości przeznaczone na utworzenie lub powiększenie parku narodowego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX