Ćwiek Piotr, Utwardzanie terenów, podbudowa dróg i inne metody wykorzystywania odpadów poza instalacjami

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Utwardzanie terenów, podbudowa dróg i inne metody wykorzystywania odpadów poza instalacjami

Prezentowany komentarz poświęcony jest zagadnieniu odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami. Na podstawie obowiązujących przepisów autor omawia warunki wykorzystywania odpadów dopuszczonych m.in. do utwardzania gruntów, wykonywania budowli, ich rozbudowy i przebudowy, wykonywania odbojników i odbijaczy, a także wykorzystywania w podziemnych technikach górniczych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX