Wąworek Rafał, Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – rozwiązania prawne i praktyka w Polsce i w Europie oraz postulaty de lege ferenda

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualny
Autor:

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – rozwiązania prawne i praktyka w Polsce i w Europie oraz postulaty de lege ferenda

Komentarz jest krytyczną analizą sposobu uregulowania i stosowania procedury egzekucji kontaktów rodzica niesprawującego bezpośredniej pieczy z dzieckiem (np. po rozwodzie) w Polsce. W oparciu o rozwiązania przewidziane w prawie francuskim przedstawiono w nim również propozycje uregulowań prawnych, które mogłyby zwiększyć skuteczność środków przeciwdziałających utrudnianiu takich kontaktów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX