Sobieska Maria, Utrata zaufania – kiedy uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę?

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Utrata zaufania – kiedy uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę?

W przepisach prawa pracy nie odnajdziemy definicji określenia "utrata zaufania". Jest jednak pewne, że stosunek pracy opiera się na zaufaniu, jakie musi istnieć pomiędzy stronami. Przejawiać się ono będzie na przeświadczeniu, że możemy polegać na sobie, a wzajemne obowiązki ciążące na stronach będą wykonywane z należytą starannością, natomiast prawa stron będą respektowane i nie będą nadużywane. Oczywiście użyte powyżej sformułowania są nieostre i mogą na gruncie ponoszenia odpowiedzialności za utratę zaufania budzić wątpliwości zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX