Sługocka Martyna, Utrata ulgi w opłacie za odpady komunalne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Utrata ulgi w opłacie za odpady komunalne

Zasadą jest, że właściciele nieruchomości ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, której wysokość jest określana w uchwale rady gminy. Jednocześnie organ uchwałodawczy jednostki samorządu terytorialnego wprowadza ulgi, z których można skorzystać po spełnieniu warunków określonych w przepisach. W celu zadbania o interesy jednostek samorządu terytorialnego ustawodawca wprowadził procedurę prowadzącą do utraty prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX