Kościuk Agata, Utrata statusu odpadów – problemy w praktyce branży budowlanej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Utrata statusu odpadów – problemy w praktyce branży budowlanej

Prezentowany komentarz poświęcono praktycznym aspektom utraty statusu „odpadów budowlanych”. Wyjaśniono w nim, na czym polega utrata statusu odpadów w branży budowlanej, jakie trudności interpretacyjne pojawiają się w związku z pojęciem procesu budowlanego, jakie obowiązki spoczywają na podmiocie gospodarującym tego typu odpadami. Komentarz adresowany jest do organów administracji samorządowej oraz przedsiębiorców branży budowlanej.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access