Kościuk Agata, Utrata statusu odpadów – problemy w praktyce branży budowlanej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Utrata statusu odpadów – problemy w praktyce branży budowlanej

Prezentowany komentarz poświęcono praktycznym aspektom utraty statusu odpadów budowlanych. Wyjaśniono w nim, na czym polega utrata statusu odpadów w branży budowlanej, jakie trudności interpretacyjne pojawiają się w związku z pojęciem procesu budowlanego, jakie obowiązki spoczywają na podmiocie gospodarującym tego typu odpadami. Komentarz adresowany jest do organów administracji samorządowej oraz przedsiębiorców branży budowlanej. W komentarzu uwzględniono najnowsze zmiany w zakresie ogólnych zasad regulujących utratę statusu dla wszystkich rodzajów odpadów, wprowadzone nowelizacją z 17.11.2021 r., oraz w zakresie utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego i dla odpadów powstających w wyniku energetycznego spalania paliw.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX