Jerzy Janusz, Utrata statusu odpadów poddawanych kruszeniu

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 17 czerwca 2015 r.
Autor:

Utrata statusu odpadów poddawanych kruszeniu

Przedmiotem komentarza jest próba odpowiedzi na pytanie, czy kruszenie odpadów, w wyniku czego powstaje wyrób budowlany, jest tożsame z utratą statusu odpadów, o której mowa w art. 14 ustawy o odpadach. Autor zastanawia się, czy w ogóle możliwa jest utrata statusu odpadów, skoro nie zostały uchwalone w tej kwestii przepisy wspólnotowe, a Minister Środowiska nie wydał przepisów krajowych określających zasady i procedury, które prowadzą do utraty statusu odpadów dla odpadów budowlanych.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access