Utrata prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane a realizacja inwestycji - OpenLEX

Bursztynowicz Michał, Utrata prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane a realizacja inwestycji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Utrata prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane a realizacja inwestycji

Posiadanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane stanowi jedną z niezbędnych przesłanek pozwalających na uzyskanie pozwolenia na budowę. W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, w których podmiot na rzecz którego pozwolenie zostało wydane traci prawo do dysponowania terenem, na którym inwestycja ma być realizowana. Taka sytuacja jest trudna zarówno dla osób chcących kontynuować inwestycję lub realizować własną, jak i dla organów administracji architektoniczno-budowlanej. W komentarzu przedstawiono szereg rozbieżności w orzecznictwie dotyczącym sytuacji utraty przez inwestora prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz podjęto próbę wskazania właściwych rozwiązań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX