Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego - zgłoszenie utraty lub uszkodzenia

Proceduralne aspekty związane z utratą i uszkodzeniem dowodu osobistego, obok kwestii związanych z jego unieważnieniem, zostały przez ustawę o dowodach osobistych ujęte w sposób nader szczegółowy. Rozwiązanie to w kontekście konsekwencji posłużenia się dowodem osoby trzeciej przez osobę do tego nieuprawnioną nie może dziwić. Dlatego też ustawodawca, przy uwzględnieniu niebezpieczeństwa podawania się za kogoś innego, podjął się określenia wielu elementów pozwalających ustalić tok postępowania uruchamianego wskutek utraty lub uszkodzenia dokumentu tożsamości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?