Rakowska-Trela Anna, Usuwanie plakatów i haseł wyborczych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Usuwanie plakatów i haseł wyborczych

Pełnomocnicy wyborczy muszą usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej. Wyłączone są spod tego obowiązku niektóre sytuacje, gdy pozostawienie plakatów, haseł i urządzeń na nieruchomościach prywatnych nastąpi za zgodą właściciela. Tym samym zakres obowiązku usunięcia materiałów wyborczych po zakończonej kampanii jest ograniczony, a postępowania administracyjne w sprawach ich usunięcia mogą być bardziej skomplikowane i dłuższe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX