Bursztynowicz Michał, Usuwanie drzew stanowiących zagrożenie w trybie interwencyjnym

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Usuwanie drzew stanowiących zagrożenie w trybie interwencyjnym

Pojawiające się anomalie pogodowe, a w szczególności porywisty wiatr, powodują liczne szkody zarówno na terenach publicznych, jak i prywatnych. Z tego względu usunięcie uszkodzonych lub powalonych drzew albo drzew, które potencjalnie mogą stwarzać zagrożenie, może okazać się koniecznością. W komentarzu omówiono formalne procedury urzędowe, które należy przeprowadzić, aby legalnie usunąć takie drzewa wobec stanu wyższej konieczności, zwłaszcza czy w takich sytuacjach w ogóle ma zastosowanie regulacja zawarta w ustawie o ochronie przyrody. Komentarz wyjaśnia, co należy rozumieć pod pojęciem złomu i wywrotu, a także jaki podmiot może lub musi usunąć zagrażające życiu lub mieniu drzewa. W komentarzu poruszono również kwestię ewentualnych kar pieniężnych za usunięcie drzew bez zgody właściwego organu i możliwości odstąpienia od wymierzenia tych kar właśnie ze względu na okoliczności.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX