Gmiter Małgorzata, USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENÓW NIERUCHOMOŚCI ZABYTKOWYCH

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

USUWANIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENÓW NIERUCHOMOŚCI ZABYTKOWYCH

W komentarzu przedstawiono tryb wydawania pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenów wpisanych do rejestru zabytków parków, ogrodów i innych form projektowanej zieleni oraz z terenów pozostałych nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków. Dla obu typów nieruchomości pozwolenia wydaje wojewódzki konserwator zabytków, ale tryb wydawania tych pozwoleń jest różny w zależności od wspomnianego typu zabytku. Procedura wynikająca z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami różni się znacznie od procedury określonej w ustawie o ochronie przyrody. Celem zmian tych ustaw jest zrównanie sytuacji prawnej posiadaczy nieruchomości zabytkowych z posiadaczami innych nieruchomości, w zakresie uzyskiwania pozwoleń na usuwanie drzew i krzewów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX