Jerzy Janusz, Usuwanie drzew i krzewów – wyłączenia z obowiązku wniesienia opłaty

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 3 października 2023 r.
Autor:

Usuwanie drzew i krzewów – wyłączenia z obowiązku wniesienia opłaty

Komentarz jest jednym z cyklu omówień problematyki związanej z usuwaniem drzew i krzewów. Autor omawia w nim katalog przypadków, w których za usuwanie drzew i krzewów nie pobiera się opłat. Publikacja przeznaczona jest dla szerokiego kręgu czytelników z uwagi na specyfikę tematu oraz dla organów wydających zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX