Usuwanie drzew i krzewów - wniosek o wydanie zezwolenia - OpenLEX

Jerzy Janusz, Usuwanie drzew i krzewów - wniosek o wydanie zezwolenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Usuwanie drzew i krzewów - wniosek o wydanie zezwolenia

Prezentowany komentarz dotyczy zagadnienia usuwania drzew i krzewów. Autor omawia w komentarzu kompetencje organów właściwych do wydawania zezwoleń na wycinkę, wskazuje podmioty uprawnione do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia oraz wymagania formalne, jakie musi spełniać wniosek o wydanie zezwolenia.

Komentarz jest adresowany do organów wydających decyzje oraz posiadaczy nieruchomości mających zamiar wyciąć drzewa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX