Usuwanie drzew i krzewów - procedura wydawania decyzji - OpenLEX

Jerzy Janusz, Usuwanie drzew i krzewów - procedura wydawania decyzji

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Usuwanie drzew i krzewów - procedura wydawania decyzji

Prezentowany komentarz jest kontynuacją zagadnienia, jakim jest usuwanie drzew i krzewów. Jest on poświęcony wydawaniu decyzji – zezwolenia na wycinkę.

Autor omawia w nim całą procedurę, począwszy od wszczęcia postępowania, przez uzyskiwanie uzgodnień z organami współdziałającymi w wydaniu decyzji, po treść samej decyzji.

Komentarz jest adresowany do organów wydających decyzję oraz posiadaczy nieruchomości mających zamiar wyciąć drzewa.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX